1. Industrial Mathematics

  Applied to industrial challenges, mathematics provides insight at a relatively low cost, identifying possibilities and limitations of processes and equipment. Teknova provides expertise required for mathematical modelling, numerical simulations, cybernetics, signal processing and statistics. This makes it possible to understand, control, develop and improve production processes, as well as designing and manufacturing equipment.

  Read more ›
 2. News & Events

  1. Teknova at ONS 2018

   ONS 2018 takes place from August 27-30, 2018 in Stavanger Norway. Founded in 1974, ONS has developed into a global energy meeting place connecting international suppliers, operating companies and decision makers. This years theme is "INNOVATE".

  2. Teknova bidro sterkt på Nordens største dronekonferanse

   Den 23. november 2017 braket det løs i Telenor Expo på Fornebu når samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpnet Nordens største dronekonferanse – Unmanned Nordic Conference (UNC) – til stor interesse og begeistring fra de rundt 200 deltakerne. Han konkretiserte at departementet ser stor nytteverdi for droner, som også er understreket gjennom regjeringens dronestrategi. Han minnet samtidig også tilhørerne på at siden droner er såpass nytt at «alt som skal til er en drone i hodet på noen i et 17.mai-tog, før restriksjonene kan bli lange og omfattende.» Han understreket dermed nødvendigheten av at aktører i dronebransjen at dronebransjens nulltolleranse som strategisk mål er kritisk, og at bransjen bør tilpasse seg den samme sikkerhetskulturen som er utviklet innen bemannet luftfart.

  3. Fagdag – Droner på nett

   Tirsdag 20. mars samlet deler av kraft- og nettbransjen seg sammen med dronebransjen i Trondheim for å diskutere muligheter og utfordringer ved bruk av droneoperasjoner innen energibransjen. De rundt 50 deltakerne fikk høre om pågående prosjekter hos bla. Statnett, Hålogaland Kraft og Trønderenergi Nett, og deres erfaringer basert på droneoperasjoner, samt framtidsvisjoner fra SINTEF Digital. UAS Norge i samarbeid med Teknova, gjennom Seniorforsker Rune Schlanbusch - leder av faggruppen for forskning og utvikling i UAS Norge, stod bak planleggingen og gjennomføringen av arrangementet, og bidro gjennom en paneldebatt med fokus på den framtidige utviklingen. Fagdagen ble kombinert med årsmøtet til UAS Norge.

  4. Mathematical Modelling in Metallurgical Industry - Conference

   A meeting place for interaction between industry and academia, Kristiansand, 17-18 September 2018 – Scandic Kristiansand Bystranda

  See all News & Events