1. Industrial Mathematics

  Applied to industrial challenges, mathematics provides insight at a relatively low cost, identifying possibilities and limitations of processes and equipment. Teknova provides expertise required for mathematical modelling, numerical simulations, cybernetics, signal processing and statistics. This makes it possible to understand, control, develop and improve production processes, as well as designing and manufacturing equipment.

  Read more ›
 2. News & Events

  1. Fagdag – Droner på nett

   Tirsdag 20. mars samlet deler av kraft- og nettbransjen seg sammen med dronebransjen i Trondheim for å diskutere muligheter og utfordringer ved bruk av droneoperasjoner innen energibransjen. De rundt 50 deltakerne fikk høre om pågående prosjekter hos bla. Statnett, Hålogaland Kraft og Trønderenergi Nett, og deres erfaringer basert på droneoperasjoner, samt framtidsvisjoner fra SINTEF Digital. UAS Norge i samarbeid med Teknova, gjennom Seniorforsker Rune Schlanbusch - leder av faggruppen for forskning og utvikling i UAS Norge, stod bak planleggingen og gjennomføringen av arrangementet, og bidro gjennom en paneldebatt med fokus på den framtidige utviklingen. Fagdagen ble kombinert med årsmøtet til UAS Norge.

  2. Mathematical Modelling in Metallurgical Industry - Conference

   A meeting place for interaction between industry and academia, Kristiansand, 17-18 September 2018 – Scandic Kristiansand Bystranda

  3. Next Generation ICT and Machine Intelligence enabling safe and secure societies.

   Nadia Saad Noori held a talk on the WSIS forum I Geneva, Switzerland, 19th - 23rd of March 2018.

  4. Tor Inge Waag - avdelingsleder for Industriell Testing i Teknova AS

   Tor Inge Waag er ansatt som avdelingsleder for «Industriell Testing» i Teknova. Dette er en avdeling som vil jobbe i tett samarbeid med Mechatronics Innovation Lab (MIL) i Grimstad og Universitetet i Agder. MIL er en del av den nasjonale infrastrukturen for pilottesting og eksperimentell utvikling av produkter, systemer og vedlikehold.

  See all News & Events