En kort kikk inn i framtidas teknologiske muligheter for landbruket

Det var tittelen på innlegget Rune Schlanbusch holdt for unge vordende bønder ved Dølen Hotell på Evje 11. august 2017 i regi av Landbrukets Samarbeidsråd Agder. Her ble tilhørerne tatt med inn i forskningens og innovasjonens verden for å få et overblikk over hvilke typer teknologier som finnes på markedet, hvilke som er under kommersialisering, og hvilke som er under utvikling.

En kort kikk inn i framtidas teknologiske muligheter for landbruket

Samlingen gav tilhørerne også en kort presentasjon av de største landbruksorganisasjonene som TINE, Nortura, Felleskjøpet Rogaland Agder, Landkreditt og fylkesbondelaget Agder, for å forberede dem til framtidig drift. Teknovas bidrag er støttet gjennom prosjektet Kompetanseheving innen digitalisering, robotisering og automatisering for bønder i Agder, finansiert av Teknova og Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner.