Fagdag – Droner på nett

Tirsdag 20. mars samlet deler av kraft- og nettbransjen seg sammen med dronebransjen i Trondheim for å diskutere muligheter og utfordringer ved bruk av droneoperasjoner innen energibransjen. De rundt 50 deltakerne fikk høre om pågående prosjekter hos bla. Statnett, Hålogaland Kraft og Trønderenergi Nett, og deres erfaringer basert på droneoperasjoner, samt framtidsvisjoner fra SINTEF Digital. UAS Norge i samarbeid med Teknova, gjennom Seniorforsker Rune Schlanbusch - leder av faggruppen for forskning og utvikling i UAS Norge, stod bak planleggingen og gjennomføringen av arrangementet, og bidro gjennom en paneldebatt med fokus på den framtidige utviklingen. Fagdagen ble kombinert med årsmøtet til UAS Norge.