Hvordan kan drone- og robotteknologi gjøre landbruket smartere?

Teknova i samarbeid med NIBIO og Norsk Landbruksrådgivning Agder arrangerte workshop for gårdbrukere i Agder 31. mai 2017 hos NIBIO på Landvik, Grimstad.

Hvordan kan drone- og robotteknologi gjøre landbruket smartere?

Foto: Eric Løvmo, AgroDrone AS

Tematikken for workshopen var fokusert rundt hvordan datainnsamling fra droner kan utgjøre viktig beslutningsstøtte for gårdbrukere på Sørlandet. Det var totalt 30 deltakere ved workshopen. Programmet var bygget opp rundt hvordan dronebasert presisjonslandbruk i Norge er sammenliknet med utlandet, og litt om hvilke aktiviteter som foregår både for jordbruk og husdyrhold. Det ble også gjennomført en demonstrasjon med datainnsamling og påfølgende presentasjon av resultater. EleFun demonstrerte også Phantom 4 Pro+ med nettbrett og DJI Googles. Arrangementet var støttet av VRI Agder gjennom prosjektet Muligheter for bruk av presisjonslandbruk i Agder.

 

Kalibrering av drone av Erik Løvmo fra AgroDrone AS. I bakgrunnene sees ATV - lab og verksted på hjul.

 

Dronebilde tatt av åker ved Landvik.Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) og GEO referert data.

 

Demonstrasjon av Phantom 4 Pro+ der sertifisert pilot (Gunnar Inge Gusdal, EleFun) styrer drone og publikum (Live Høystad, Tvedestrand & Åmli vgs Holt) observerer fra dronens kamera vba. DJI Goggles.

Arrangementet oppnådde mediedekning gjennom innslag på NRK Sørlandsendinga og reportasje i dronemagasinet.