IKT en en viktig muligjørende teknologi i havrommet

Invitasjon til workshop-serie 20. april, 4. mai og 8. juni i strategisk fremtidsanalyse for anvendesle av IKT i havrommet.
Vi presenterer et nytt prosjekt som vil gi bedrifter og aktører i Agder grunnlag og møteplass for oppstart av nye aktiviteter, bl.a. generering av prosjektsøknader til høstens utlysninger innen IKT/marine/maritime temaer.

IKT en en viktig muligjørende teknologi i havrommet

Bli med og skap nye forretningsmuligheter i krysningsfeltet mellom IKT og marine/maritime næringer!

 ”Alle” vet at næringslivet digitaliseres og at robotisering og sporing endrer behovet for manuell arbeidskraft. Men hva med de mange mulighetene ny teknologi skaper i havrommet – kjenner vi dem godt nok? På Sørlandet er det et stort potensial for å skape nye forretningsmuligheter i havrommet allerede nå, hvis relevante aktører kobles sammen. IKT er en nøkkelteknologi. 

 Teknova (prosjektleder) i samarbeid med Sørlandets Europakontor inviterer til å delta i en prosess hvor vi i fellesskap skal gjøre en fremtidsanalyse av IKT i havrommet. Eksperter innen strategisk fremtidsanalyse fra Århus universitet (prosessleder) skal hjelpe oss til å avdekke fremtidige muligheter for FoU miljøer og næringslivet på Agder. 

 Målet med prosjektet er å inspirere til og utløse nye aktiviteter for deltagende miljøer. En viktig del av arbeidet er å gjennomføre en serie workshops hvor deltakerne får innsikt i konkrete muliggjørende nye teknologier og trender, og er med på å bedømme hvor relevante de er. NIVA, UiA, DIGIN, og NODE med flere har hjulpet oss i forberedelser til arbeidet og prosjektgenereringen vi skal gjennom på tre workshoper 20\. april, 4. mai, og 8. juni, hver gang fra 1400-1800 i Kristiansand.

VELKOMMEN TIL WORKSHOP-SERIE!

20. April, 4. Mai og 8. Juni

MELD DEG PÅ HER: https://cleantechagder2016.hoopla.no/sales/ikthav2017

Del gjerne invitasjonen vår med andre!

Frist for påmelding: Onsdag 19. April

Spørsmål rettes til prosjektleder Hege Indresand: 

hege.indresand@teknova.no:

Om strategisk fremtidsanalyse:

Strategisk fremtidsanalyse handler om å forberede seg på vekst i fremtidige markeder. Ved å forstå hvordan gitte trender vil spille sammen både på kort og lang sikt kan nye og uante muligheter for vekst identifiseres. Prosessen understøttes av verktøy som får aktører til å systematisk vurdere trender og se dem i sammenheng med egne kompetanser og ressurser.

"Neste kapittel i norsk historie handler om erobre havrommet".

Jonas Gahr Støre, Lerchendalskonferansen 2016