Ny administrerende direktør i Teknova AS

Styret i Teknova AS har ansatt Thor Arne Håverstad som ny administrerende direktør.

Thor Arne er utdannet sivilingeniør fra NTH og har en doktorgrad i ingeniørvitenskap fra samme sted. Han er gift, har tre voksne barn og bor i Vennesla.

Thor Arne har en bred erfaringsbakgrunn. Etter utdannelsen jobbet han syv år som forsker og prosjektleder i SINTEF, og har publisert et betydelig antall vitenskapelige artikler. Fra 1989 jobbet han for Norwegian Rig Consultants AS og Maritime Tentech AS, som i år 2000 ble fusjonert med Maritime Hydraulics AS og som i dag er MHWirth. I perioden fram til fusjonen ledet bla Thor Arne ulike avdelinger og prosjekter knyttet til prosjekt og utstyrsleveranser til oljeinstallasjoner i Nordsjøen.

Siden mai 2000 har han hatt ulike lederposisjoner innen MHWirth AS (tidligere Aker MH AS og Aker Solutions/Drilling Technologies). I perioden januar 2010 – juli 2013 var Thor Arne administrerende direktør i Aker MH AS og var konserndirektør i Aker Solutions – Drilling Technologies med ansvar for deres verdensomspennende virksomhet og datterselskaper. Siden 2014 har han hatt base i Houston, Texas, der han på vegne av MHWirth AS har vært leder for et større forretnings- og produktutviklingsprosjekt sammen med Transocean og Shell.

Thor Arne ser fram til å bruke sitt betydelige nettverk, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt i rollen som administrerende direktør i Teknova. Han ser store muligheter for å videreutvikle forskning i et industrielt perspektiv både innen olje & gassindustrien, prosessindustrien og andre bransjer. Han ser også fram til å bygge på gode relasjoner og etablere nye samarbeidsprosjekter sammen med industriklynger som GCE NODE, NCE Eyde, Solenergiklyngen, DigIn og EURobotics, samt Universitetet i Agder og Mechatronic Innovation Lab.