Teknova bidro sterkt på Nordens største dronekonferanse

Den 23. november 2017 braket det løs i Telenor Expo på Fornebu når samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpnet Nordens største dronekonferanse – Unmanned Nordic Conference (UNC) – til stor interesse og begeistring fra de rundt 200 deltakerne. Han konkretiserte at departementet ser stor nytteverdi for droner, som også er understreket gjennom regjeringens dronestrategi. Han minnet samtidig også tilhørerne på at siden droner er såpass nytt at «alt som skal til er en drone i hodet på noen i et 17.mai-tog, før restriksjonene kan bli lange og omfattende.» Han understreket dermed nødvendigheten av at aktører i dronebransjen at dronebransjens nulltolleranse som strategisk mål er kritisk, og at bransjen bør tilpasse seg den samme sikkerhetskulturen som er utviklet innen bemannet luftfart.

Samferdsel minister Ketil Solvik Olsen åpnet UNC 2017

©Fredrik Naumann/Felix Features

Teknova har, gjennom sitt engasjement som leder av faggruppen for forskning og utvikling i UAS Norway og gjennom aktivt arbeid i arrangementskomiteen, bidratt sterkt til suksessen for konferansen. Blant annet modererte lederen for gruppen, Seniorforsker Rune Schlanbusch, den innledende paneldebatten med Ketil Solvik Olsen (Samferdselsminister), Bente Heggedal (Luftfartstilsynet), Rune Storvold (Norut), Tom Lund (FLIR UAS) og Anders Martinsen (UAS Norway) og paneldebatten Fra automatikk til autonomi, med deltakelse av Bernt Reitan Jenssen (Ruter AS), Davide Roverso (eSmart Systems), Håkon Lønsethagen (Telenor Norge) og Chunming Rong (Universitetet i Stavanger).

Rune Schlanbusch fra Teknova modererte flere paneldebatter under arrangementet.

 ©Fredrik Naumann/Felix Features

Rune Schlanbusch stod også for moderering av en parallell workshop med gjennomgang av prosjektene Kan drone inspisere master ved hjelp av teknisk tegning?, Kan droner scanne havbunnen? og Kan RFID-teknologi på droner finne savnede personer? Disse tre prosjektidéene var resultatet av en Innovasjonsworkshop arrangert av faggruppen for forskning og utvikling i UAS Norway, ledet av Rune Schlanbusch, som ble avholdt på hos Statoil på Fornebu i mars 2017. Målet med aktiviteten er å stimulere til etablering av nye prosjekt i en setting der alle parter i verdikjeden er samlet.

Et annet spennende initiativ Teknova har jobbet for sammen med UAS Norway er å etablere en kultur mellom droneoperatørene som går på å dele erfaringer på godt og vondt fra operasjoner, som kan bidra til å utvikle best practice og senere standarder for droneoperasjoner. Dette er langsiktige temaer som trenger bearbeiding og modning, men initiativet var et første steg på veien for å sette i gang prosessene.

Teknova bidro også i det ordinære programmet med sesjonen SLUTT Å FORSK, BEGYNN Å BRUK! Forskningen møter virkeligheten. Hva skal til for å ta i bruk dagens teknologi, hvor Sjefsforsker Nabil Belbachir fra gruppen Smart Instrumentering, sammen med Knut Roar Wiig fra Nordic Unmanned, diskuterte forsknings- og utviklingsfronten innen droneteknologi der det ble satt lys på behovene for mer forskning og videre utvikling samtidig som man også stilte spørsmål rundt hvorfor man ikke gjenkjenner forskningsfronten i dagens droneopperasjoner.

Nabil Belbachir, Teknova

©Fredrik Naumann/Felix Features

Styreleder for UAS Norway Knut Moe oppsummerte med at årets konferanse var den beste konferansen noen gang.