Tor Inge Waag - avdelingsleder for Industriell Testing i Teknova AS

Tor Inge Waag er ansatt som avdelingsleder for «Industriell Testing» i Teknova. Dette er en avdeling som vil jobbe i tett samarbeid med Mechatronics Innovation Lab (MIL) i Grimstad og Universitetet i Agder. MIL er en del av den nasjonale infrastrukturen for pilottesting og eksperimentell utvikling av produkter, systemer og vedlikehold.

Tor Inge Waag - avdelingsleder for Industriell Testing i Teknova AS

Tor Inge er utdannet sivilingeniør i teknisk fysikk ved NTH (nå NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet). Han har doktorgrad i eksperimentalfysikk fra samme sted.  Doktoravhandlingen omhandlet eksperimenter og signalbehandling innen studier av proteinmolekyler ved hjelp av laser: fotonkorrelasjonsspektroskopi og statisk lysspredning.

Tor har jobbet 18 år i Sintef Petroleumsforskning AS (tidligere IKU) med forskning og utvikling innen offshore instrumentering, inkludert ett år som stipendiat ved Chevrons forskningssenter i La Habra, USA. Han har vært involvert i mange ulike prosjekter innen utbredelse og deteksjon av lydbølger og elektromagnetiske felter; akustikk, seismikk og ultralyd samt anvendelse av egenutviklede modelleringsprogrammer for geomagnetisme i forbindelse med borehullsposisjonering. Ved IKU var han i en tidlig fase av utforskningen involvert i både feltinnsamling og ombord-prosessering av seismiske data fra Barentshavet.

Tor Inge forlot Sintef i 2000 for å gå inn i teknologifirmaet Sensorlink AS som F&U-sjef.  Prosjektene og produktene varierte fra avanserte geomagnetiske beregninger til signalbehandling for høyoppløsnings ultralyd, finite element-modellering og utvikling av ultralyd- og elektromagnetiske sensorer. Han har lang erfaring i bruk av Matlab og Comsol Multiphysics. Kundene har vært landbasert industri, oljeselskaper og offshorefirmaer.  Han har også i en periode jobbet for MHWirth innen tilstandsovervåking og tilstandsbasert vedlikehold (CM og CBM).

Med lang, relevant erfaring har han god innsikt i hvordan ulike sensorer, måleutstyr og matematikk/statistikk kan brukes i industrien. Han har bred erfaring innen matematisk modellering og signalbehandling, og har gode kontakter innenfor offshorebransjen. Han har vært tilknyttet Teknova siden 2009.