Verdensledende forskere innen industriell matematikk møter metallurgisk industri og norske FoU-miljøer

Teknova arrangerer konferansen: “Mathematical Modelling in Metallurgical Industry”, i Kristiansand, 19-20 mai. Konferansen arrangeres i samarbeid med SFI Metal Production (SFI = Senter for forskningsdrevet innovasjon). Til konferansen har vi invitert foredragsholdere fra fra University of Oxford og University of Santiago de Compostela.

University of Oxford er blant verdens beste innen matematikk, og har i mange år hatt et sterkt engasjement innen industriell matematikk. Professor Colin P. Please, som vil delta på konferansen, leder Oxford’s EPSRC Centre for Doctoral Training in Industrially Focused Mathematical Modelling (InFoMM). EPSRC = Engineering and Physical Sciences Research Council. I dette programmet er Elkem en industriell partner, mens Teknova er en av to “key collaborators”.

Ved University of Santiago de Compostela er det en sterk gruppe med lang erfaring i matematisk modellering av industrielle prosesser, bl.a. innen metallurgi. Professorene Dolores Gómez Pedreira og José Luis Ferrín vil delta med foredrag innen sine spesialområder, henholdsvis elektromagnetiske simuleringer og strømningsberegninger.

Deltagerne på konferansen kommer fra industri, universiteter og FoU-institutter. Fra industrien blir det foredrag med fokus på en del aktuelle problemstillinger, mens FoU-miljøene vil ha innlegg om metodikk, relevant kunnskap og case studier. Dette legger til rette for en god dialog mellom industrien og FoU-miljøene.

Flere detaljer om konferansen finnes på: http://www.eyde-nettverket.no/hva-skjer/mathematical-modelling-in-metallurgical-industry-teknova-conference/

Konferansen er delvis spin-off fra “Metallurgical Scale-up”, et prosjekt med støtte fra Regionalt forskningsfond Agder. I dette prosjektet har Teknova samarbeidet nært med bl.a. Elkem, University of Oxford og University of Santiago de Compostela.

Konferansen holdes på Hotell Scandic Kristiansand Bystranda, 19-20/5 2015.

 

For mer informasjon, ta kontakt med:

Seniorforsker Svenn Anton Halvorsen, Teknova AS

tlf 4802 9918,

sah@teknova.no