News & Events Archive

 1. NORCE - A pioneer in Norwegian Research and Innovation

  The company's formal registered company name will be Norwegian Research Centre AS. In NORCE, the leading research companies in southern Norway merge into a research giant that will make this area of Norway a leader in research, innovation and value creation.
  With its headquarters located in Bergen, NORCE will gather the forces of the Bergen-based Uni Research AS and Christian Michelsen Research AS, International Research Institute of Stavanger AS headquartered in Stavanger and Agderforskning AS and Teknova AS in southern Norway. NORCE was established this autumn under the preliminary project name Forskningsselskapet SørVest AS, and has recently employed Elisabeth Maråk Støle as CEO. Now the brand name is also in place.

  Read more ›
 2. En kort kikk inn i framtidas teknologiske muligheter for landbruket

  En kort kikk inn i framtidas teknologiske muligheter for landbruket

  Det var tittelen på innlegget Rune Schlanbusch holdt for unge vordende bønder ved Dølen Hotell på Evje 11. august 2017 i regi av Landbrukets Samarbeidsråd Agder. Her ble tilhørerne tatt med inn i forskningens og innovasjonens verden for å få et overblikk over hvilke typer teknologier som finnes på markedet, hvilke som er under kommersialisering, og hvilke som er under utvikling.

  Read more ›
 3. Workshop - Digitalisering og Industri 4.0 i Agder

  Teknova, Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner inviterer til workshop hos Mechatronic Innovation Lab (MIL) i Grimstad. Målet med workshopen er å presentere resultater fra spørreundersøkelse og intervjuer med utvalgte bedrifter i Agder rundt temaene digitalisering og Industri 4.0. Workshopen har alle industribedrifter i regionen som målgruppe, og vi vil søke å finne felles initiativer som flest mulig kan stille seg bak og videreutvikle.
  Workshopen er støttet av Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner.

  Read more ›