News & Events Archive

  1. Workshop - Digitalisering og Industri 4.0 i Agder

    Teknova, Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner inviterer til workshop hos Mechatronic Innovation Lab (MIL) i Grimstad. Målet med workshopen er å presentere resultater fra spørreundersøkelse og intervjuer med utvalgte bedrifter i Agder rundt temaene digitalisering og Industri 4.0. Workshopen har alle industribedrifter i regionen som målgruppe, og vi vil søke å finne felles initiativer som flest mulig kan stille seg bak og videreutvikle.
    Workshopen er støttet av Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner.

    Read more ›