News & Events

 1. Teknova at ONS 2018

  ONS 2018 takes place from August 27-30, 2018 in Stavanger Norway. Founded in 1974, ONS has developed into a global energy meeting place connecting international suppliers, operating companies and decision makers. This years theme is "INNOVATE".

  Read more ›
 2. Teknova bidro sterkt på Nordens største dronekonferanse

  Den 23. november 2017 braket det løs i Telenor Expo på Fornebu når samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpnet Nordens største dronekonferanse – Unmanned Nordic Conference (UNC) – til stor interesse og begeistring fra de rundt 200 deltakerne. Han konkretiserte at departementet ser stor nytteverdi for droner, som også er understreket gjennom regjeringens dronestrategi. Han minnet samtidig også tilhørerne på at siden droner er såpass nytt at «alt som skal til er en drone i hodet på noen i et 17.mai-tog, før restriksjonene kan bli lange og omfattende.» Han understreket dermed nødvendigheten av at aktører i dronebransjen at dronebransjens nulltolleranse som strategisk mål er kritisk, og at bransjen bør tilpasse seg den samme sikkerhetskulturen som er utviklet innen bemannet luftfart.

  Read more ›
 3. Tor Inge Waag - avdelingsleder for Industriell Testing i Teknova AS

  Tor Inge Waag - avdelingsleder for Industriell Testing i Teknova AS

  Tor Inge Waag er ansatt som avdelingsleder for «Industriell Testing» i Teknova. Dette er en avdeling som vil jobbe i tett samarbeid med Mechatronics Innovation Lab (MIL) i Grimstad og Universitetet i Agder. MIL er en del av den nasjonale infrastrukturen for pilottesting og eksperimentell utvikling av produkter, systemer og vedlikehold.

  Read more ›
 4. NORCE - A pioneer in Norwegian Research and Innovation

  The company's formal registered company name will be Norwegian Research Centre AS. In NORCE, the leading research companies in southern Norway merge into a research giant that will make this area of Norway a leader in research, innovation and value creation.
  With its headquarters located in Bergen, NORCE will gather the forces of the Bergen-based Uni Research AS and Christian Michelsen Research AS, International Research Institute of Stavanger AS headquartered in Stavanger and Agderforskning AS and Teknova AS in southern Norway. NORCE was established this autumn under the preliminary project name Forskningsselskapet SørVest AS, and has recently employed Elisabeth Maråk Støle as CEO. Now the brand name is also in place.

  Read more ›
 5. Vacancy at Teknova within Industrial Testing

  Teknova is a research and innovation institute located in the Agder region. The institute carries out private and/or public funded interdisciplinary projects for the industry, environment, and energy sectors. The main mission of Teknova is to bridge research with the technological trends and develop innovative solutions to our partners and customers.

  Read more ›
 6. Managing director of Forskningsselskapet SørVest AS

  Managing director of Forskningsselskapet SørVest AS

  Elisabeth Maråk Støle comes from the position as managing director of Møreforskning AS. She was born in 1968, is a graduate economist and has broad experience from industry, business and research, and is very familiar with the university and university college sector. She has extensive management experience and holds a number of directorships in private and state-owned companies.

  Read more ›
 7. Steel and Fiber Ropes Seminar

  Steel and Fiber Ropes Seminar

  Specialist Seminar
  Grimstad
  November 27th - 29th 2017

  Teknova, together with University of Agder, GCE NODE, Kristiansand commune, Vest and Aust Agder are proud to announce the second steel and fibre ropes specialist seminar, 27th to 29th of November 2017. The program includes lectures around the topic of:

  Read more ›
 8. Workshop - Digitalisering og Industri 4.0 i Agder

  Teknova, Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner inviterer til workshop hos Mechatronic Innovation Lab (MIL) i Grimstad. Målet med workshopen er å presentere resultater fra spørreundersøkelse og intervjuer med utvalgte bedrifter i Agder rundt temaene digitalisering og Industri 4.0. Workshopen har alle industribedrifter i regionen som målgruppe, og vi vil søke å finne felles initiativer som flest mulig kan stille seg bak og videreutvikle.
  Workshopen er støttet av Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner.

  Read more ›
 9. IKT en en viktig muligjørende teknologi i havrommet

  IKT en en viktig muligjørende teknologi i havrommet

  Invitasjon til workshop-serie 20. april, 4. mai og 8. juni i strategisk fremtidsanalyse for anvendesle av IKT i havrommet.
  Vi presenterer et nytt prosjekt som vil gi bedrifter og aktører i Agder grunnlag og møteplass for oppstart av nye aktiviteter, bl.a. generering av prosjektsøknader til høstens utlysninger innen IKT/marine/maritime temaer.

  Read more ›
 10. Teknova goes Horizon 2020

  Teknova goes Horizon 2020

  Teknova gets involved in the Horizon 2020 project “iTRACK” under the work programme “secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens”.

  Read more ›
 11. SFI WP5 visit Bridon Technology Centre

  SFI WP5 visit Bridon Technology Centre

  Bridon Technology Centre (BTC) is a world leading centre of excellence for rope technology development, analysis and verification. The visit to BTC was triggered by the potential opportunities in utilising Bridon large diameter rope test equipment to validate the work performed under the SFI work package five. Topics such as: correlation in between downscaled test rigs using ropes 1cm diameter versus full sized test rigs using 15 cm diameter ropes and lubrification of strands were discussed.

  Read more ›
 12. UiA and Teknova Visit Klüber Lubrication in Munich

  UiA and Teknova Visit Klüber Lubrication in Munich

  Klüber Lubrication, Teknova and UiA had a full-day meeting in Munich on January 27. Klüber are world-leading specialists in lubrication and tribology competences, and bring mechanical engineers and chemists together. Sensors for lubricant condition monitoring were discussed and UiA and Teknova were shown the extensive labs and test facilities available for the SFI partners. Klüber’s main interests within the SFI are mainly linked to WP5 Condition Monitoring. Several areas for future collaboration within Condition Monitoring were identified

  Read more ›
 13. EPSRC Centre For Doctoral Training In Industrially Focused Mathemeatical Modelling

  Teknova participate in InFoMM, Industrially Focused Mathematical Modelling, at Oxford University.
  This innovative four-year Centre for Doctoral Training has 12 fully funded doctoral studentships available annualy. The students that enter this programme has two 10 week mini-projects with one of the 40+ company partners in the programme.
  Jane Lee, a Doctoral student at Oxford University UK, had one of her mini-projects at Teknova in 2015. Read her newletter from her stay in Kristiansand:

  Read more ›
 14. Full house for Cleantech Agder 2015

  Full house for Cleantech Agder 2015

  The Cleantech Agder 2015 conference was the first time stakeholders, inventors and businesses from all of the region met to learn about relevant buisness ideas, and discuss Agder's potential for Cleantech. Agder has the pillars to be a competitor in the Cleantech marked. The next step is to figure out how.

  Read more ›
 15. Water Management

  The Green Shift, an opportunity for Agder
  Climate change and population growth causes global challenges; among the most important is shortage of clean water. For Agder, this is an opportunity to take part in solving a fundamental problem.

  Read more ›
 16. Mathematical tools for redesign of high temperature processes to meet future requirements

  Mathematical tools for redesign of high temperature processes to meet future requirements

  Teknova has been awarded a competence project within the Research Counsil of Norway’s programme BIA. BIA funds industry-oriented research and has no thematic restrictions. This broad-based programme supports high-quality R&D projects with good business and socio-economic potential. In cooperation with the industrial partners Eramet, Elkem and Alcoa, and the academic partners NTNU, University of Oxford and University of Santiago the Compostela, we will approach the challenges regarding Mathematical tools for redesign of high temperature processes to meet future requirements.

  Read more ›
 17. Explosion proof optical lenses & windows

  During this project, the team composed of Teknova researchers and Hernis engineers have defined the optical prescription required on the protective lenses. The team moved then to identify a manufacturing process that could be cost effective and reproductive.

  Read more ›
 18. Fagdag – Droner på nett

  Tirsdag 20. mars samlet deler av kraft- og nettbransjen seg sammen med dronebransjen i Trondheim for å diskutere muligheter og utfordringer ved bruk av droneoperasjoner innen energibransjen. De rundt 50 deltakerne fikk høre om pågående prosjekter hos bla. Statnett, Hålogaland Kraft og Trønderenergi Nett, og deres erfaringer basert på droneoperasjoner, samt framtidsvisjoner fra SINTEF Digital. UAS Norge i samarbeid med Teknova, gjennom Seniorforsker Rune Schlanbusch - leder av faggruppen for forskning og utvikling i UAS Norge, stod bak planleggingen og gjennomføringen av arrangementet, og bidro gjennom en paneldebatt med fokus på den framtidige utviklingen. Fagdagen ble kombinert med årsmøtet til UAS Norge.

  Read more ›
 19. En kort kikk inn i framtidas teknologiske muligheter for landbruket

  En kort kikk inn i framtidas teknologiske muligheter for landbruket

  Det var tittelen på innlegget Rune Schlanbusch holdt for unge vordende bønder ved Dølen Hotell på Evje 11. august 2017 i regi av Landbrukets Samarbeidsråd Agder. Her ble tilhørerne tatt med inn i forskningens og innovasjonens verden for å få et overblikk over hvilke typer teknologier som finnes på markedet, hvilke som er under kommersialisering, og hvilke som er under utvikling.

  Read more ›
 20. Cleantech Agder 2015 Conference Program

  Teknova and the City of Kristiansand invite companies, researchers, stakeholders, inventors, and students from Agder to an exciting program 24. and 25. of September at "Grønt Senter" (Odderøya). The Business idea competition En ren Idé received 22 ideas. Five of these will pitch their idea to the conference audience and the winner is the the idea with the most "investments" made by the attendees.

  Read more ›