Press & Media

Contact for Press & Media

Teknova News Updates

  1. Teknova bidro sterkt på Nordens største dronekonferanse

    Den 23. november 2017 braket det løs i Telenor Expo på Fornebu når samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpnet Nordens største dronekonferanse – Unmanned Nordic Conference (UNC) – til stor interesse og begeistring fra de rundt 200 deltakerne. Han konkretiserte at departementet ser stor nytteverdi for droner, som også er understreket gjennom regjeringens dronestrategi. Han minnet samtidig også tilhørerne på at siden droner er såpass nytt at «alt som skal til er en drone i hodet på noen i et 17.mai-tog, før restriksjonene kan bli lange og omfattende.» Han understreket dermed nødvendigheten av at aktører i dronebransjen at dronebransjens nulltolleranse som strategisk mål er kritisk, og at bransjen bør tilpasse seg den samme sikkerhetskulturen som er utviklet innen bemannet luftfart.

    Read more ›
  2. Fagdag – Droner på nett

    Tirsdag 20. mars samlet deler av kraft- og nettbransjen seg sammen med dronebransjen i Trondheim for å diskutere muligheter og utfordringer ved bruk av droneoperasjoner innen energibransjen. De rundt 50 deltakerne fikk høre om pågående prosjekter hos bla. Statnett, Hålogaland Kraft og Trønderenergi Nett, og deres erfaringer basert på droneoperasjoner, samt framtidsvisjoner fra SINTEF Digital. UAS Norge i samarbeid med Teknova, gjennom Seniorforsker Rune Schlanbusch - leder av faggruppen for forskning og utvikling i UAS Norge, stod bak planleggingen og gjennomføringen av arrangementet, og bidro gjennom en paneldebatt med fokus på den framtidige utviklingen. Fagdagen ble kombinert med årsmøtet til UAS Norge.

    Read more ›