Projects - under development

  1. An important challenge for the metallurgical industry is to scale-up a process. Whether it is an existing industrial process or a pilot version, the complexity of the problem cause the industry all too often to increase a process by only a few percent at a time. Similarly, if one want to study a full-scale industrial process, the problem lies in constructing a good model.

    Read more ›
  2. The Energy-Optimization-Offshore (EOOS) project was a Petromaks project that ran from 2010 to 2014 with 11 partners involved. The project resulted in 19 journal articles, 16 conference articles, 1 presentation and 5 posters on different methods for energy optimization offshore, with a strong focus on organic rankine cycle (ORC) for waste heat recovery.

    Read more ›
  3. Alcoas aluminiumsverk på Lista er verdensledende innen sin produksjonsteknologi. For å bevare dette forspranget må bedriften hele tiden tenke nytt og finne smarte løsninger. Økt robotisering og bruk av selvstyrte systemer sees på som nødvendig for å bevare arbeidsplassene, noe som gjelder generelt for Norge og andre høykostland. Samtidig er det stort fokus på energieffektivisering og helsemessige aspekter ved produksjonen.

    Read more ›