Bygningsintegrerte Solceller i Fremtidens Bydel Bjørndalssletta

Bygningsintegrerte Solceller i Fremtidens Bydel Bjørndalssletta

Formålet med prosjektet er å utvikle ny kunnskap og kompetanse om bruk av solceller i bygg gjennom tilknytning til pilotprosjektet Fremtidens Bydel Kristiansand, med spesielt fokus på byggeskikk for bygningsintegrerte løsninger og kunnskapsspredning til byggenæringen og samfunnet.

Prosjektet vil gi aktører i byggenæring og det offentlige apparat nødvendig kompetanse som forberedelse på forventede skjerpede krav til nesten-nullenergi bygg frem mot 2020 (2018 for offentlige bygg). Prosjektet er regionalt forankret og bidrar til økt samarbeid mellom næringen, det offentlige, og forsknings- og utdanningsmiljø.

Det forventede resultatet er at utbygger, arkitekt, kommune og underleverandører samarbeider fra et tidlig stadium, og dermed utvikler helhetlige designkriterier og velger estetiske, bygningsmessige og tekniske gode løsninger for solcellesystemer på en andel av boligene på Bjørndalssletta som kan være til forbilde for utbygging av liknende boligfelt.

Kompetansen som utvikles har stor overføringsverdi til nye bygningsprosjekter, både regionalt og nasjonalt, da det er forventet at solcellesystemer vil bli stadig vanligere i årene fremover og mange aktører ønsker mer kunnskap. Kunnskap og kompetanse vil formidles gjennom Fremtidens Byer samarbeidet og byggenæringens nettverk i andre regioner. Kunnskap vil også formidles til et bredere publikum gjennom offentlige og næringsrettede nettverksarenaer som Grønt Senter, Klimaalliansen, Klimapartnere og AgderWood/Arkitekt BGM.

Lenke til presentasjoner fra workshops finnes her: 

https://www.kristiansand.kommune.no/teknisk-og-eiendom/prosjekter-og-kampanjer/framtidens-bydel/