Robotisering av elektrolyseovner i aluminiumsproduksjonen

Alcoas aluminiumsverk på Lista er verdensledende innen sin produksjonsteknologi. For å bevare dette forspranget må bedriften hele tiden tenke nytt og finne smarte løsninger. Økt robotisering og bruk av selvstyrte systemer sees på som nødvendig for å bevare arbeidsplassene, noe som gjelder generelt for Norge og andre høykostland. Samtidig er det stort fokus på energieffektivisering og helsemessige aspekter ved produksjonen.

I dette RFF-Agder finansierte prosjektet er disse tre tingene vevet sammen: Alcoa ved prosjektleder Svein Arild Eikeland og Teknova har sammen gjennomført de første skrittene for å effektivisere en manuelt krevende ovnsoperasjon og samtidig redusere tapet av energi. Bare på Lista er innsparings­-, energi- og HMS-potensialet stort, og for hele verdens aluminiumprodusenter snakker vi om beløp i milliard-skalaen per år.

 Bildet viser det vellykkede resultatet av å frese opp krusten på aluminiumsovn med jigg. Dette gir grunnlag for videre arbeid innen automatisering som vil måtte inngå i et hovedprosjekt.