Prosjektøkonomer

Agderforskning AS er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med om lag 40 medarbeidere.Vi produserer kunnskapsunderlag, utvikler, formidler og publiserer forskning fra velferd- og offentlig sektor, nærings- og arbeidsliv, studier av migrasjon, integrering og likestilling, kulturstudier og opplevelsesbasert reiseliv, regionale utviklings- og innovasjonsstudier.

Teknova AS er et teknologisk forskningsinstitutt med om lag 25 medarbeidere. Vi driver oppdragsforskning hovedsakelig innen fagområdene matematisk modellering og simulering og smart instrumentering. Våre prosjekter er ofte delfinansiert av offentlige programmer, men med et betydelig bidrag fra industrielle kunder og andre samarbeidspartnere.

Instituttene er sentralt lokalisert med kontorer i Kristiansand og Grimstad.

Agderforskning og Teknova er fra januar 2018 en del av forskningskonsernet Norwegian Research Center AS (NORCE). NORCE eies av Universitetet i Bergen, Stiftelsen Universitetsforskning Bergen, Stavanger Research Holding AS og Agder Research Holding AS. Instituttene er planlagt innfusjonert som ett selskap i løpet av 2018. Våre fusjonspartnere er Uni Research AS, Christian Michelsen Research AS (CMR) og International Research Institute of Stavanger AS (IRIS). NORCE har til sammen ca. 900 ansatte og ca 1 mrd i omsetning, med kontorer på seks geografiske lokasjoner. Konsernets hovedkontor er i Bergen.

 

For å ivareta vår prosjektportefølje søker vi etter:

To Prosjektøkonomer

med solid kompetanse og bred erfaring fra økonomisk oppfølging av prosjekter. En av stillingene er fast ansettelse i 100%.  Den andre stillingen er et engasjement på 1 år i 50-100% med mulighet for fast ansettelse.

Prosjektøkonomene skal utføre arbeidsoppgaver for både Agderforskning og Teknova. Arbeidssted er p.t. primært Kristiansand, men arbeid ved Teknovas kontorer i Grimstad må også påregnes. I tillegg vil det kunne bli aktuelt med noe reise til NORCEs øvrige lokasjoner i Bergen og Stavanger.

Arbeidsoppgaver 

 • Bistand i forbindelse med prosjektsøknader, herunder budsjett og kontraktuelle betingelser.
 • Utarbeidelse av prosjektbudsjetter og oppfølging av disse.
 • Praktisk prosjektarbeid, herunder registrering, vedlikehold og kontroll av prosjektene i selskapenes
  prosjektsystemer, kostnadsoppfølging, utfakturering, prosjektlikviditet, prosjektarkiv mv.
 • Oppfølging av prosjektenes fremdrift i samarbeid med prosjektleder.
 • Prosjektrapportering til prosjektleder, avdelingscontroller og kunder/finansiører.
 • Superbruker innenfor de økonomiske systemene.
 • Generell økonomisk bistand og rådgivning.
 • Annet arbeid som naturlig hører innunder prosjektøkonom-funksjonen.

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant økonomiutdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå. Særskilt relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Solid erfaring med prosjektregnskap og prosjektoppfølging. Erfaring fra instituttsektoren er en fordel.
 • Må beherske norsk flytende, skriftlig og muntlig.
 • Gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig.
 • God skriftlig og muntlig fremstillings- og formidlingsevne.
 • God forståelse for IT-verktøy og -programmer.
 • Leveringsdyktig med evne til å jobbe både selstendig og i team.
 • Gode samarbeidsegenskaper.
 • Stor arbeidskapasitet.
 • Positiv og god kollega.

 

 Vi tilbyr

 • En interessant jobb i et trivelig og aktivt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer innenfor økonomiområdet.
 • Spennende og utfordrende oppgaver.
 • Konkurransedyktige betingelser med gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Gode muligheter for faglig utvikling.

 

 Søknadsfrist 09. april 2018

Tiltredelse: Etter avtale

 Kontaktpersoner:

For spørsmål om stillingen kontakt: Økonomisjef Kristine Blanch, Tlf. 971 17 875,

e-post:  kbl@teknova.no

Søknad med CV sendes elektronisk til post@teknova.no, og merkes «Prosjektøkonom»

Vitnemål, karakterutskrifter og øvrige attester legges ved elektronisk.